Eén team, één taak

‘Één team, één taak’, is een veel gehoorde leus van medewerkers van Ministerie van Defensie. En dat zien we terug bij Walk4Veterans .

“De Walk4Veterans sluit goed aan bij onze doelstelling en door onze deelname kunnen we actief een steentje bijdragen!”, zegt teamcaptain Ronald van Riet.

Vanuit Platform Militaire Historie Ede loopt een team van vier personen in de eigen omgeving mee ten behoeve van de Walk4Veterans. Het platform Militaire Historie Ede zet zich dagelijks in voor het in leven houden van de militaire historie van Ede. Dit doen zij door het verzorgen en ondersteunen van rondleidingen, organiseren van exposities, het ontvangen van scholen en door het aanbieden van diverse battlefield wandel en fietsroutes.

Overigens zet het platform zich ook met een Veteranenontmoetingscentrum al jaren in voor het welzijn van militairen en veteranen. Hiermee creëren zij een veilige plek voor ontmoeting en kameraadschap en bieden waar nodig een luisterend oor en nuldelijnszorg!