Sponsorpagina 737 - Tjeerdtje Blacquière-van der Molen

Mijn sponsorresultaat:
€ 76,00
Mijn motivatie:
Zowel mijn vader als mijn echtgenoot hebben gediend bij de KLu en zelf heb ik bijna 20 jaar in het bestuur van Pro Rege gezeten.
Walk4Veterans 2020
Sponsorlijst
Datum Naam Sponsorbedrag Bericht
20-09-2020 Enthousiaste sponsor € 75,00
20-06-2020 Enthousiaste sponsor € 1,00