Sponsorpagina 1146 - Dieko Schilting - ROC Nijmegen

Mijn sponsorresultaat:
€ 107,00
Mijn motivatie:
Ik vind het nu soms als fijn om even thuis te zitten en dan snap ik het vooral als militair zijn in het buitenland
VeVa Marcheert!
Sponsorlijst
Datum Naam Sponsorbedrag Bericht
25-04-2022 Enthousiaste sponsor € 15,00
24-04-2022 Kiné € 10,00 Sucsinas
23-04-2022 D v H € 5,00
23-04-2022 Faybiën van Zuydam € 15,00 Suc7, das meer als suc6
21-04-2022 Ramon van Eck € 5,00
15-04-2022 Fia Boer € 30,00 Succes
14-04-2022 Elsbeth € 25,00 Succes!
13-04-2022 Enthousiaste sponsor € 2,00